Tento web vznikl v rámci projektu Partnerství pro individuální cestovní ruch Mariánskolázeňska a byl spuštěn v prosinci roku 2016. 

Projekt Partnerství pro individuální cestovní ruch Mariánskolázeňska byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Nad rámec projektu jsou na této stránce umístěny i materiály vytvořené od roku 2006 v rámci jiných aktivit.