Turistické letáky s tématy pro dospělé

Na této stránce Vám chceme nabídnout několik zajímavých cílů Vašich výletů. Sedm tématických okruhů Vás zavede do Mariánských Lázní a okolí, na méně obvyklá místa, která si zaslouží být objevena. Můžete si stáhnout a vytisknout informační letáky, na kterých naleznete i odkazy na mapy. Na začátku a na konci této stránky naleznete přehled vycházkových tras Mariánskolázeňska, kde naleznete podrobné informace.


Mariánské Lázně

Přirozené centrum dění oblasti Mariánskolázeňska, krásné město, krásná příroda a mnoho zajímavostí

Zajímavosti z Mariánských Lázní
Zajímavosti z Mariánských Lázní

Seznamte se s historií města a lázeňství od počátků až do doby poválečné. 

Láznění v Mariánských Lázních
Láznění v Mariánských Lázních

Kolonády jsou symboly města Mariánské Lázně. Najdete jich zde několik, vždy byly centrem setkávání lázeňských hostů.


Zajímavosti z okolí Podhory

Vlkovice a Zádub-Závišín - obě obce mají dlouhou společnou historii, spojenou s kášterem premonstrátů v Teplé

Vlkovice
Vlkovice

Obě obce mají dlouhou společnou historii, spojenou s klášterem premonstrátů v Teplé.

Podhorní vrch, mofety v Milhostově, Vlkovice, Martinov, Zádub-Závišín - mnoho krásných míst, která si zaslouží Vaši návštěvu.


Valy a Velká Hleďsebe

Obce ležící v bezprostřední blízkosti Mariánských Lázní mají co nabídnout - naučnou stezku, bohaté kulturní vyžití

Valy
Valy

Osídlení dnešních Valů souviselo s historií kynžvartského panství a budováním ochranných valů během třicetileté války. V okolí je krásná naučná stezka, která Vás dovede až do Mariánských Lázní. 

Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe

O vzniku a původu jména Velké Hleďsebe vypráví stará legenda, avšak i moderní historie je zajímavá.


Lázně Kynžvart a okolí

Lázeňské městečko, které nabízí nejen velmi chutné prameny, ale i mnoho zážitků v krásné přírodě

Historie Lázní Kynžvart
Historie Lázní Kynžvart

Poznejte nejstarší historii této oblasti -  Kynžvartský hrad a dobu vlády Metternichů

Monumenty zámeckého parku
Monumenty zámeckého parku

Kynžvartský park je místem krásných procházek v každém ročním období

Pramen Richard
Pramen Richard

Prameny v Kynžvartu a blízkém okolí slouží nejen lázeňství, ale jsou i cílem krásných výletů.


Panský vrch, Drmoul, Trstěnice, Tři sekery

Oblast pod Panským vrchem je spojená s historií těžby rud

Rozhled z Panského vrchu
Rozhled z Panského vrchu

Panský vrch je jediným místem, ze kterého můžete pozorovat celou oblast Mariánskolázeňska.

Drmoul
Drmoul

Poznejte historii obcí Drmoul a Tři Sekery, v níž se střídali majitelé obcí, stopy zanehala třicetiletá válka i různá náboženská vyznání.

Cech sv. Víta
Cech sv. Víta

Zaniklá obec Cech sv. Víta, prameny pod Panským vrchem - to vše stojí za návštěvu.

Tři Sekery
Tři Sekery

Souvislosti v historii obce Tři Sekery a zaniklých osad v jejím okolí.

Trstěnice
Trstěnice

Obec Trstěnice s místní částí Horní Ves patří na území Mariánskolázeňska k těm nejstarším, zaniklé Skelné Hutě a Cech sv. Víta


Dolní Žandov a Stará Voda

Obce pod bájnou Dylení

Dolní Žandov
Dolní Žandov

Dolní Žandov a blízké okolí bylo osídleno již před naším letopočtem keltskými kmeny.

Okolí Dolního Žandova
Okolí Dolního Žandova

Navštivte Manský Dvůr, Úbočí či Podlesí - zajímavá místa a krásná příroda.

Stará Voda
Stará Voda

Stará Voda byla kdysi významnou obcí, jejíž historie byla úzce spjata s nedalekým Kynžvartem, ale i s polohou u důležité cesty z Chebu do Drmoulu. 


Mariánskolázeňsko - hraniční území

Lesný
Lesný

Mariánskolázeňsko je hraničním územím v několika ohledech, jedním z nich jsou hranice velkých chráněných území - Slavkovského a Českého lesa.

Hrázděnky v Salajně
Hrázděnky v Salajně

Hrázděné stavby na Mariánskolázeňsku naleznete na několika místech. Jejich historie Vás zavede do Milíkova, Salajny a dalších obcí.

Vycházky po Mariánskolázeňsku
Vycházky po Mariánskolázeňsku

Nabízíme Vám přehled vycházkových tras a naučných stezek na území Mariánskolázeňska. V přehledné tabulce naleznete délku tras, vhodnost pro pěší turisty nebo pro cykloturistiku, jejich zaměření a několik praktických rad pro Vaše výlety. Letáček si můžete stáhnout, vytisknout, můžete si online otevřít mapu území s dostupnými zajímavostmi a trasami.